Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    ALTER AGGREGATE - bir ortak değer işlevinin tanımını değiştirir

KULLANIM

    ALTER AGGREGATE isim ( tür ) RENAME TO yeni-isim
    ALTER AGGREGATE isim ( tür ) OWNER TO yeni-aidiyet

AÇIKLAMA

    ALTER AGGREGATE bir ortak değer işlevinin tanımını değiştirir.

PARAMETRELER

    isim  Mevcut bir ortak değer işlevinin ismi (isteğe bağlı olarak şema nitelemeli).

    tür  Ortak değer işlevinin argüman veri türü ya da işlev herhangi bir veri türünü kabul
       ediyorsa *

    yeni-isim
       Ortak değer işlevinin yeni ismi.

    yeni-aidiyet
       Ortak değer işlevinin yeni aidiyeti. Bir ortak değer işlevinin  aidiyetini
       değiştirmk için ayrıcalıklı kullanıcı olmalısınız.

ÖRNEKLER

    integer türündeki myavg ortak değer işlevinin ismini my_average olarak değiştirmek için:

      ALTER AGGREGATE myavg(integer) RENAME TO my_average;

    integer türündeki myavg ortak değer işlevinin aidiyetini joe olarak değiştirmek için:

      ALTER AGGREGATE myavg(integer) OWNER TO joe;

UYUMLULUK

    SQL standardında ALTER AGGREGATE diye bir deyim yoktur.

İLGİLİ BELGELER

    CREATE AGGREGATE [create_aggregate(7)], DROP AGGREGATE [drop_aggregate(7)].

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Mart 2005