Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    DROP AGGREGATE - bir ortak değer işlevini kaldırır

KULLANIM

    DROP AGGREGATE isim ( veri_türü ) [ CASCADE | RESTRICT ]

AÇIKLAMA

    DROP AGGREGATE mevcut bir ortak değer işlevini silecektir. Komutu çalıştırabilmek için
    kullanıcının işlevin sahibi olması gerekir.

PARAMETRELER

    isim  Silinecek ortak değer işlevinin ismi (şema nitelemeli olabilir).

    veri_türü
       Ortak değer işlevinin argüman veri türü. Eğer işlev her veri türünü kabul ediyorsa,
       * belirtilir.

    CASCADE
       Ortak değer işlevine bağımlı olan nesnelerin de silinmesini sağlar.

    RESTRICT
       Ortak değer işlevine bağımlı olan nesneler varsa işlevin silinmesini engeller. Bu
       öntanımlıdır.

ÖRNEKLER

    integer türünde argüman alan myavg isimli ortak değer işlevini silmek için:

      DROP AGGREGATE myavg(integer);

UYUMLULUK

    SQL standardında DROP AGGREGATE diye bir deyim yoktur.

İLGİLİ BELGELER

    ALTER AGGREGATE [alter_aggregate(7)],
    CREATE AGGREGATE [create_aggregate(7)].

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005