Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    ALTER CONVERSION - bir dönüşümün tanımını değiştirir

KULLANIM

    ALTER CONVERSION isim RENAME TO yeni-isim
    ALTER CONVERSION isim OWNER TO yeni-aidiyet

AÇIKLAMA

    ALTER CONVERSION bir dönüşümün tanımını değiştirir.

PARAMETRELER

    isim  Mevcut bir dönüşümün ismi (isteğe bağlı olarak şema nitelemeli).

    yeni-isim
       Dönüşümün yeni ismi.

    yeni-aidiyet
       Dönüşümün yeni aidiyeti Bir dönüşümün aidiyetini değiştirmek için ayrıcalıklı
       kullanıcı olmalısınız.

ÖRNEKLER

    iso_8859_1_to_utf_8 dönüşümünün ismini latin1_to_unicode yapmak için:

      ALTER CONVERSION iso_8859_1_to_utf_8 RENAME TO latin1_to_unicode;

    iso_8859_1_to_utf_8 dönüşümünün sahibini joe yapmak için:

      ALTER CONVERSION iso_8859_1_to_utf_8 OWNER TO joe;

UYUMLULUK

    SQL standardında ALTER CONVERSION diye bir komut yoktur.

İLGİLİ BELGELER

    CREATE CONVERSION [create_conversion(7)], DROP CONVERSION [drop_conversion(7)].

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Mart 2005