Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    DROP CONVERSION - bir karakter kümesi dönüşümünü kaldırır

KULLANIM

    DROP CONVERSION isim [ CASCADE | RESTRICT ]

AÇIKLAMA

    DROP CONVERSION evvelce tanımlanmış bir tür dönüşümünü kaldırır. Bir tür dönüşümünü
    kaldırabilmeniz için dönüşümün sahibi olmalısınız.

PARAMETRELER

    name  Tür dönüşümünün ismi (şema nitelemeli olabilir).

    CASCADE, RESTRICT
       Tür dönüşümlerinde bağımlılık sözkonusu olmadığından bu sözcükler etkisizdir.

ÖRNEKLER

    myname isimli dönüşümü silmek için:

      DROP CONVERSION myname;

UYUMLULUK

    SQL standardında DROP CONVERSION diye bir deyim yoktur.

SEE ALSO

    ALTER CONVERSION [alter_conversion(7)],
    CREATE CONVERSION [create_conversion(7)].

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005