Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    ALTER FUNCTION - bir işlevin tanımını değiştirir

KULLANIM

    ALTER FUNCTION isim ( [ tür [, ...] ] ) RENAME TO yeni-isim
    ALTER FUNCTION isim ( [ tür [, ...] ] ) OWNER TO yeni-aidiyet

AÇIKLAMA

    ALTER FUNCTION bir işlevin tanımını değiştirir.

PARAMETRELER

    isim  Mevcut bir işlevin ismi (şema nitelemeli olabilir).

    tür  İşlevin bir argümanının türü.

    yeni-isim
       İşlevin yeni ismi.

    yeni-aidiyet
       İşlevin yeni sahibi. İşlevin sahibini değiştirmek için ayrıcalıklı kullanıcı
       olmalısınız. Eğer işlev SECURITY DEFINER imli ise, o artık yani aidiyetiyle
       çalıştırılacaktır.

ÖRNEKLER

    integer argümanlı sqrt işlevinin ismini square_root yapmak için:

      ALTER FUNCTION sqrt(integer) RENAME TO square_root;

    integer argümanlı sqrt işlevinin sahibini joe yapmak için:

      ALTER FUNCTION sqrt(integer) OWNER TO joe;

UYUMLULUK

    SQL standardında bir ALTER FUNCTION deyimi vardır, ancak işlevin ismini ya da aidiyetini
    değiştirmek için bir seçenek sunmamıştır.

İLGİLİ BELGELER

    CREATE FUNCTION [create_function(7)], DROP FUNCTION [drop_function(7)].

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Mart 2005