Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    ALTER INDEX - bir indeksin tanımını değiştirir

KULLANIM

    ALTER INDEX isim RENAME TO yeni_isim

    ALTER INDEX isim eylem [, ... ]

    burada eylem şunlardan biri olabilir:

      OWNER TO yeni_aidiyet
      SET TABLESPACE tablo_alanı_ismi

AÇIKLAMA

    ALTER INDEX mevcut bir indeksin tanımını değiştirir. Çeşitli altbiçimleri vardır:

    OWNER Bu  biçim belirtilen kullanıcıyı indeksin sahibi  yapar. Sadece ayrıcalıklı
       kullanıcı tarafından uygulanabilir.

    SET TABLESPACE
       Bu biçim belirtilen tablo alanını indeksin tablo alanı yapar ve indeks ile ilgili
       veri  dosyalarını  yeni  tablo  alanına  taşır.  Ayrıca,  CREATE TABLESPACE
       [create_tablespace(7)] kılavuz sayfasına da bakınız.

    RENAME Bu biçim indeksin ismini değiştirir. Kayıtlı veriler üzerinde etkisizdir.

    RENAME dışındaki tüm eylemler çok sayıda değişikliğin birlikte uygulanması için bir liste
    halinde birleştirilebilir.

PARAMETRELER

    isim  Değiştirilecek mevcut bir indeksin ismi (şema nitelemeli olabilir)

    yeni_isim
       İndeksin yeni ismi.

    yeni_aidiyet
       İndeksin yeni sahibinin kullanıcı ismi.

    tablo_alanı_ismi
       İndexin taşınacağı tablo alanının ismi.

EK BİLGİ

    Bu işlemleri ALTER TABLE [alter_table(7)] kullanarak da yapmak mümkündür. ALTER INDEX
    aslında, ALTER TABLE deyiminin indekslere uygulanan bir benzeridir.

    Sistem katalog indekslerinde değişikliğe izin verilmez.

ÖRNEKLER

    Mevcut bir indeksin ismini değiştirmek için:

      ALTER INDEX distributors RENAME TO suppliers;

    Bir indeksi başka bir tablo alanına taşımak için:

      ALTER INDEX distributors SET TABLESPACE fasttablespace;

UYUMLULUK

    ALTER INDEX, bir PostgreSQL oluşumudur.

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Mart 2005