Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    ALTER OPERATOR - bir işlecin tanımını değiştirir

KULLANIM

    ALTER OPERATOR name ( { solterim_türü | NONE },
               { sağterim_türü | NONE } ) OWNER TO yeni_aidiyet

AÇIKLAMA

    ALTER OPERATOR bir işlecin tanımını değiştirir. Tek işlevselliği işlecin sahibini
    değiştirmektir.

PARAMETRELER

    isim  Mevcut bir işlecin ismi (şema nitelemeli olabilir).

    solterim_türü
       İşlecin sol tarafındaki teriminin veri türü. Böyle bir terim yoksa, NONE yazın.

    sağterim_türü
       İşlecin sağ tarafındaki teriminin veri türü. Böyle bir terim yoksa, NONE yazın.

    yeni_aidiyet
       İşlecin yeni sahibi. Bir  işlecin  sahibini  sadece  ayrıcalıklı  kullanıcı
       değiştirebilir.

ÖRNEKLER

    Terimleri text türünde olan a @@ b özel işlecinin sahibini değiştirmek için:

      ALTER OPERATOR @@ (text, text) OWNER TO joe;

UYUMLULUK

    SQL standardında ALTER OPERATOR diye bir deyim yoktur.

İLGİLİ BELGELER

    CREATE OPERATOR [create_operator(7)], DROP OPERATOR [drop_operator(7)].

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Mart 2005