Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    DROP OPERATOR - bir işleci kaldırır

KULLANIM

    DROP OPERATOR isim
      ( { soltaraf_türü | NONE } , { sağtaraf_türü | NONE } )
      [ CASCADE | RESTRICT ]

AÇIKLAMA

    DROP OPERATOR mevcut bir işleci veritabanından kaldırır. Bu komutu çalıştırabilmek için
    işlecin sahibi olmalısınız.

PARAMETRELER

    isim  Kaldırılacak işlecin ismi (şema nitelemeli olabilir).

    soltaraf_türü
       İşlecin sol tarafındaki terimin veri türü; işlecin soltaraf terimi yoksa, NONE
       yazın.

    sağtaraf_türü
       İşlecin sağ tarafındaki terimin veri türü; işlecin sağtaraf terimi yoksa, NONE
       yazın.

    CASCADE
       İşlece bağımlı nesnelerin de silinmesini sağlar.

    RESTRICT
       İşlece bağımlı nesneler varsa işlecin kaldırılmasını engeller. Bu öntanımlıdır.

ÖRNEKLER

    integer türünde terimleri olan a^b üs alma işlecini kaldırmak için:

      DROP OPERATOR ^ (integer, integer);

    bit türünde terimi olan ~b öncül tekterimli bit seviyesi tümleyen işlecini kaldırmak için:

      DROP OPERATOR ~ (none, bit);

    bigint türünde terimi olan x! artçıl tekterimli faktöriyel işlecini kaldırmak için:

      DROP OPERATOR ! (bigint, none);

UYUMLULUK

    SQL standardında DROP OPERATOR diye bir deyim yoktur.

İLGİLİ BELGELER

    CREATE OPERATOR [create_operator(7)],
    ALTER OPERATOR [alter_operator(7)].

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005