Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    ALTER OPERATOR CLASS - bir işleç sınıfının tanımını değiştirir

KULLANIM

    ALTER OPERATOR CLASS isim USING indeksleme_yöntemi RENAME TO yeni_isim
    ALTER OPERATOR CLASS isim USING indeksleme_yöntemi OWNER TO yeni_aidiyet

AÇIKLAMA

    ALTER OPERATOR CLASS bir işleç sınıfının tanımını değiştirir.

PARAMETRELER

    isim  Mevcut bir işleç sınıfının ismi (şema nitelemeli olabilir).

    indeksleme_yöntemi
       Bu işleç sınıfının kullanıldığı indeksleme yönteminin ismi.

    yeni_isim
       İşleç sınıfının ismi.

    yeni_aidiyet
       İşleç sınıfının yeni sahibi. Bir işleç sınıfının sahibini değiştirmek için
       ayrıcalıklı kullanıcı olmalısınız.

UYUMLULUK

    SQL standardında ALTER OPERATOR CLASS diye bir deyim yoktur.

İLGİLİ BELGELER

    CREATE OPERATOR CLASS [create_operator_class(7)],
    DROP OPERATOR CLASS [drop_operator_class(7)].

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Mart 2005