Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    DROP OPERATOR CLASS - bir işleç sınıfını kaldırır

KULLANIM

    DROP OPERATOR CLASS isim USING indeksleme_yöntemi [ CASCADE | RESTRICT ]

AÇIKLAMA

    DROP OPERATOR CLASS mevcut bir işleç sınıfını kaldırır. Bu komutu çalıştırabilmek için,
    işleç sınıfının sahibi olmalısınız.

PARAMETRELER

    isim  Kaldırılacak işleç sınıfının ismi (şema nitelemeli olabilir).

    indeksleme_yöntemi
       İşleç sınıfının kullanıldığı indeks erişim yönteminin ismi.

    CASCADE
       İşleç sınıfına bağımlı nesnelerin de silinmesini sağlar.

    RESTRICT
       İşleç sınıfına bağımlı nesneler varsa işleç sınıfının kaldırılmasını engeller. Bu
       öntanımlıdır.

ÖRNEKLER

    widget_ops isimli B-tree işleç sınıfını kaldırmak için:

      DROP OPERATOR CLASS widget_ops USING btree;

    İşleç sınıfını kullanan bir indeks varsa, bu komut başarısız olur. Böyle indeksleri işleç
    sınıfı ile birlikte kaldırmak için cümleye CASCADE ekleyin.

UYUMLULUK

    SQL standardında DROP OPERATOR CLASS diye bir deyim yoktur.

İLGİLİ BELGELER

    ALTER OPERATOR CLASS [alter_operator_class(7)],
    CREATE OPERATOR CLASS [create_operator_class(7)].

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005