Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    DROP SCHEMA - bir şemayı kaldırır

KULLANIM

    DROP SCHEMA isim [, ...] [ CASCADE | RESTRICT ]

AÇIKLAMA

    DROP SCHEMA veritabanınıdaki şemaları kaldırır.

    Bir şemayı sadece sahibi veya ayrıcalıklı kullanıcı kaldırabilir. Şemanın sahibi şema
    içindeki nesnelerin bazıları kendine ait olmasa bile şemayı ve dolayısıyla içindeki
    nesneleri veritabanından kaldırabilir.

PARAMETRELER

    isim  Kaldırılacak şemanın ismi.

    CASCADE
       Şemaya bağımlı nesnelerin de (tablolar, işlevler, v.s.) silinmesini sağlar.

    RESTRICT
       Şemaya bağımlı nesneler varsa şemanın kaldırılmasını engeller. Bu öntanımlıdır.

ÖRNEKLER

    Veritabanındaki mystuff şemasını içindekilerle beraber kaldırmak için:

      DROP SCHEMA mystuff CASCADE;

UYUMLULUK

    SQL standardının bir defada sadece bir şema kaldırılmasına izin vermesi dışında, DROP
    SCHEMA SQL standardıyla tamamen uyumludur.

İLGİLİ BELGELER

    ALTER SCHEMA [alter_schema(7)], CREATE SCHEMA [create_schema(7)].

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005