Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    DROP TABLE - bir tabloyu kaldırır

KULLANIM

    DROP TABLE isim [, ...] [ CASCADE | RESTRICT ]

AÇIKLAMA

    DROP TABLE veritabanından tabloları kaldırır. Bir tabloyu sadece sahibi kaldırabilir.
    Tabloyu kaldırmadan sadece satırlarını boşaltmak istiyorsanız DELETE [delete(7)] kullanın.

    DROP TABLE daima hedef tablonun içerdiği indeksleri, kuralları, tetikleri ve kısıtları
    kaldıracaktır. Yine de, bir sanal tablo ya da başka bir tablodaki bir yabancı anahtar
    tarafından başvurulan bir tabloyu kaldırabilmek için CASCADE belirtilmelidir. (CASCADE
    bağımlı bir sanal tabloyu tamamen kaldıracak, fakat yabancı anahtar için diğer tablodan
    sadece yabancı anahtar kısıtını kaldıracaktır.)

PARAMETRELER

    isim  Kaldırılacak tablonun ismi (şema nitelemeli olabilir).

    CASCADE
       Tabloya bağımlı nesnelerin de (sanal tablolar gibi) silinmesini sağlar.

    RESTRICT
       Tabloya bağımlı nesneler varsa tablonun kaldırılmasını engeller. Bu öntanımlıdır.

ÖRNEKLER

    films ve distributors tablolarını kaldırmak için:

      DROP TABLE films, distributors;

UYUMLULUK

    SQL standardının bir defada sadece bir tablo kaldırılmasına izin vermesi dışında, DROP
    TABLE SQL standardıyla tamamen uyumludur.

İLGİLİ BELGELER

    ALTER TABLE [alter_table(7)], CREATE TABLE [create_table(7)].

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005