Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    DROP TYPE - bir veri türünü kaldırır

KULLANIM

    DROP TYPE isim [, ...] [ CASCADE | RESTRICT ]

AÇIKLAMALAR

    DROP TYPE kullanıcı tanımlı veri türlerini kaldırmak için kullanılır. Bir veri türünü
    kaldırmak için o veri türünün sahibi olmalısınız.

PARAMETRELER

    isim  Kaldırılacak veri türünün ismi (şema nitelemeli olabilir).

    CASCADE
       Veri türüne bağımlı nesnelerin de (tablo sütunları, işlevler, işleçler gibi)
       silinmesini sağlar.

    RESTRICT
       Veri türüne bağımlı nesneler varsa veri türünün kaldırılmasını engeller. Bu
       öntanımlıdır.

ÖRNEKLER

    box veri türünü kaldırmak için:

      DROP TYPE box;

UYUMLULUK

    CREATE TYPE SQL standardındaki adaşına benzemekle birlikte, komut ve veri türü eklenti
    mekanizması SQL standardındakinden farklıdır.

İLGİLİ BELGELER

    CREATE TYPE [create_type(7)], ALTER TYPE [alter_type(7)].

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005