Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    modinfo - bir çekirdek modülü ile ilgili bilgileri görüntüler

KULLANIM

    modinfo [seçenekler] modül-dosyası

AÇIKLAMA

    modinfo komutu, modül_dosyası olarak belirtilen dosyayı çekirdek modülleri içinde arar ve
    zor bela topladığı bilgileri görüntüler.

  SEÇENEKLER
    -a, --author
       Modül yazarının adını gösterir.

    -d, --description
       Modülün açıklamasını gösterir.

    -fbiçim-dizgesi, --format biçim-dizgesi
       Kullanıcının, modül bilgilerini içeren modül_dosyasındaki ELF bölümünden değerleri
       çekecek keyfi bir biçim dizgesi tanımlamasını izin verir. Değişiklikler, önünde
       yüzde işareti olan kaşlı ayraç içindeki etiket isimleri ile belirtilir. %{filename}
       etiket ismi, modül bir modinfo bölümüne sahip olmasa bile geçerlidir ve mdülün
       dosya ismini gösterir. %{kernel_version}, modülün birlikte derlendiği çekirdeğin
       sürümünü gösterir. %{using_checksums}, modül sürümlü sembollere sahipse 1, değilse
       0 ya da <none> değerini alır.

       Etiket ismi %{parm} özeldir:biçim dizgesi satırı bilinen her modül parametresi için
       tekrarlanır (sıfır kere de olabilir) ve %{parm}, modül parametresinin açıklaması
       ile değiştirilir (tekrarlanan her satırda bir parametre).

       %{author} yerine %a, %{description} yerine %d, %{license} yerine %l, %{filename}
       yerine %n ve %{parm} yerine %p kullanılabilir.

    -h, --help
       Seçenekleri özetler ve çıkar.

    -l, --license
       Modülün lisansını görüntüler.

    -n, --filename
       Modülün dosya adını görüntüler.

    -p, --parameters
       Modülün destekleyebileceği parametreleri gösterir.

    -V, --version
       modinfo yazılımının sürüm bilgisini görüntüler.

    Şayet herhangi bir seçenek belirtilmemişse, öntanımlı olarak dosya adı, açıklaması,
    yazarı, lisansı ve parametreler görüntülenir.

İLGİLİ BELGELER

    modules(2), depmod(8), insmod(8), ksyms(8), lsmod(8), modprobe(8), rmmod(8).

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Ocak 2004