Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    intro - wprowadzenie do poleceń użytkownika

OPIS

    Sekcja 1. podręcznika ekranowego opisuje polecenia i narzędzia dostępne dla użytkowników,
    na przykład narzędzia obróbki teksów, powłoki, kompilatory, przeglądarki stron www,
    przeglądarki plików i obrazów, edytory itd.

UWAGI

    Linux jest odmianą systemu UNIX i w zasadzie wszystkie uniksowe polecenia użytkownika
    działają dokładnie tak samo pod Linuksem (oraz pod FreeBSD i na wielu innych systemach
    uniksopodobnych).

    Pod Linuksem są dostępne różne graficzne środowiska użytkownika (GUI, graphical user
    interface), w których można używać myszki do wykonywania różnych operacji, co pozwala
    zacząć pracę bez wcześniejszego przebijania się przez tony dokumentacji. Jednakże
    tradycyjnym środowiskiem Uniksa jest interfejs linii poleceń (CLI,  command  line
    interface), w którym wpisuje się polecenia, aby powiedzieć komputerowi, co ma zrobić. Jest
    to szybsze i ma większe możliwości, ale wymaga sprawdzenia, jakie te komendy są.  Poniżej
    przedstawiono podstawowe minimum, tak na początek.

  Logowanie
    Aby zacząć pracę, najprawdopodobniej trzeba najpierw otworzyć sesję, wprowadzając nazwę
    użytkownika i hasło. Program login(1) uruchamia powłokę (interpreter poleceń). W przypadku
    środowiska graficznego, wyświetlony zostanie ekran z menu lub ikonkami i powłokę będzie
    można uruchomić kliknięciem myszy. Patrz także xterm(1).

  Powłoka (shell)
    Polecenia są wydawane powłoce, czyli interpreterowi poleceń. Jest to zwykły program i
    można go zmienić. Każdy ma swoją ulubioną powłokę. Ta standardowa nazywa się sh. Patrz
    także: ash(1), bash(1), chsh(1), csh(1), dash(1), ksh(1), zsh(1).

    Przykładowa sesja może wyglądać tak:

       knuth login: aeb
       Password: ********
       $ date
       Tue Aug 6 23:50:44 CEST 2002
       $ cal
          August 2002
       Su Mo Tu We Th Fr Sa
              1 2 3
        4 5 6 7 8 9 10
       11 12 13 14 15 16 17
       18 19 20 21 22 23 24
       25 26 27 28 29 30 31

       $ ls
       bin tel
       $ ls -l
       total 2
       drwxrwxr-x  2 aeb    1024 Aug 6 23:51 bin
       -rw-rw-r--  1 aeb     37 Aug 6 23:52 tel
       $ cat tel
       maja  0501-1136285
       peter  0136-7399214
       $ cp tel tel2
       $ ls -l
       total 3
       drwxr-xr-x  2 aeb    1024 Aug 6 23:51 bin
       -rw-r--r--  1 aeb     37 Aug 6 23:52 tel
       -rw-r--r--  1 aeb     37 Aug 6 23:53 tel2
       $ mv tel tel1
       $ ls -l
       total 3
       drwxr-xr-x  2 aeb    1024 Aug 6 23:51 bin
       -rw-r--r--  1 aeb     37 Aug 6 23:52 tel1
       -rw-r--r--  1 aeb     37 Aug 6 23:53 tel2
       $ diff tel1 tel2
       $ rm tel1
       $ grep maja tel2
       maja  0501-1136285
       $

    Użycie kombinacji klawiszy Control-D zakończyło sesję.

    . Znak $ był znakiem zachęty — jest to sposób oznajmiania przez powłokę, że jest gotowa na
    przyjęcie kolejnego polecenia. Znak zachęty może być skonfigurowany na wiele sposobów,
    można w nim umieścić takie rzeczy, jak nazwa użytkownika, nazwa komputera, bieżący
    katalog, czas, itd. Przypisanie PS1="Co dalej, mistrzu? " zmieni znak zachęty na właśnie
    taki, jak podano.

    Widzieliśmy, że istnieją polecenia date (wyświetla datę i czas) oraz cal (pokazuje
    kalendarz).

    Polecenie ls listuje zawartość bieżącego katalogu — mówi, jakie pliki znajdują się w
    katalogu. Z opcją -l wyświetla długą listę, która zawiera właściciela, rozmiar i datę
    pliku oraz uprawnienia do czytania i/lub zmieniania pliku. Na przykład plik "tel" ma 37
    bajtów, jego właścicielem jest aeb i właściciel może czytać z pliku i do niego zapisywać,
    inni mogą tylko czytać.  Właściciela i uprawnienia można zmienić poleceniami chown i
    chmod.

    Polecenie cat wyświetla zawartość pliku. (Nazwa pochodzi od "concatenate and print" ("scal
    i wydrukuj"): wszystkie pliki podane jako parametry są łączone a następnie wysyłane na
    "standardowe wyjście" (zob. stdout(3)), w tym przypadku ekran terminalu).

    Polecenie cp (od "copy" — ang. kopiuj) kopiuje plik.

    Polecenie mv (od "move" — ang. "przenieś") tylko zmieni mu nazwę.

    Polecenie diff wyświetla różnice między dwoma plikami. Tutaj nie było żadnego wyjścia,
    ponieważ nie było różnic.

    Polecenie rm (od "remove" — ang. "usuń") usuwa plik i — bądź ostrożny! — plik
    nieodwołalnie znika. Nie ma kosza ani nic w tym rodzaju. Usunięcie oznacza utracenie
    pliku.

    Polecenie grep (od "g/re/p") szuka wystąpień podanego łańcucha znaków w jednym lub więcej
    plikach. Tutaj znalazło numer telefonu Mai.

  Ścieżki i katalog bieżący
    Pliki znajdują się w rozległym drzewie, hierarchii plików. Każda ma nazwę ścieżki,
    opisującą ścieżkę z korzenia drzewa (który jest nazywany /) do pliku. Na przykład taką
    pełną ścieżką mogłoby być /home/aeb/tel. Ponieważ podawanie pełnych ścieżek za każdym
    razem nie byłoby zbyt wygodne, więc dla plików znajdujących się w bieżącym katalogu można
    podać tylko ostatni komponent ścieżki. To dlatego /home/eb/tel można skrócić do tel,
    jeżeli bieżącym katalogiem jest /home/aeb.

    Polecenie pwd wyświetla nazwę bieżącego katalogu.

    Polecenie cd zmienia bieżący katalog.

    Porównaj polecenia cd i pwd i poznaj zastosowania cd: "cd", "cd .", "cd ..", "cd /" i "cd
    ~"

  Katalogi
    Polecenie mkdir tworzy nowy katalog.

    Polecenie rmdir usuwa katalog, jeżeli jest pusty, lub zgłasza błąd w przeciwnym wypadku.

    Polecenie find (z raczej rozbudowaną składnią) wyszuka pliki o danej nazwie lub innej
    właściwości. Na przykład "find . -name tel" znalazłoby wszystkie pliki tel, zaczynając
    wyszukiwanie od obecnego katalogu (który jest nazywany .). A "find / -name tel" zrobiłoby
    to  samo,  ale zaczęłoby wyszukiwanie od korzenia drzewa. Ponieważ przeszukiwanie
    wielogigabajtowego dysku może zająć sporo czasu, czasami lepszym pomysłem może być użycie
    polecenia locate(1).

  Dyski i systemy plików
    Polecenie mount dołącza system plików znaleziony na jakimś dysku (lub dyskietce, CDROM-ie
    itp.) do hierarchii systemu plików. A umount z powrotem go odłącza. Polecenie df mówi, ile
    wolnego miejsca pozostało na dysku.

  Procesy
    W systemach uniksowych może jednocześnie działać wiele procesów, zarówno uruchomionych
    przez użytkownika, jak i systemowych. Procesy uruchamiane z konsoli są procesami
    pierwszoplanowymi, a pozostałe są procesami działającymi w tle. Polecenie ps pokazuje,
    jakie procesy są aktywne i jakie numery zostały przypisane tym procesom. Polecenie kill
    pozwala na pozbycie się procesów. Bez żadnej opcji wysyła tylko przyjacielskie żądanie:
    proszę się zakończyć. A "kill -9", po którym następuje numer procesu, natychmiast zabije
    proces. Procesy pierwszoplanowe mogą często zostać zabite przez naciśnięcie Control-C.

  Wyszukiwanie informacji
    Istnieją  tysiące  poleceń,  każde  mające  wiele opcji. Tradycyjnie polecenia są
    udokumentowane w stronach podręcznika ekranowego (takich, jak ta), tak więc polecenie "man
    kill" dokumentuje sposób użycia polecenia "kill" (a "man man" wyświetla dokumentację
    programu "man"). Program man wyświetla tekst za pomocą pagera, którym zazwyczaj jest
    less. Naciśnij klawisz spacji, aby wyświetlić kolejną stronę, naciśnij q, aby zakończyć.

    Wszelka dokumentacja zwyczajowo odwołuje się do stron podręcznika ekranowego przez podanie
    nazwy i numeru sekcji, jak na przykład man(1). Strony podręcznika są zwięzłe i pozwalają
    na szybkie wyszukanie jakiegoś zapomnianego szczegółu. Dla nowych użytkowników użyteczny
    jest tekst wprowadzenia z większą liczbą przykładów i wyjaśnień.

    Z wieloma programami GNU/FSF są dostarczane pliki info. Polecenie "info info" wyświetli
    wprowadzenie na temat użycia programu info.

    Specjalne tematy są często omawiane w dokumentach HOWTO. Sprawdź zawartość katalogu
    /usr/share/doc/howto/pl lub /usr/share/doc/howto/en i użyj przeglądarki www, jeżeli
    znajdziesz tam pliki HTML.

ZOBACZ TAKŻE

    ash(1), bash(1), chsh(1), csh(1), dash(1), ksh(1), locate(1), login(1), man(1), xterm(1),
    zsh(1), wait(2), stdout(3), man-pages(7), standards(7)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.05 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM)
    <alpha@irc.pl>,   Robert   Luberda   <robert@debian.org>   i   Michał   Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  4.05
    oryginału.