Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    fsync, fdatasync - synchronizacja pełnego wewnątrzrdzeniowego stanu pliku z zapisanym na
    dysku

SKŁADNIA

    #include <unistd.h>

    int fsync(int fd);

    int fdatasync(int fd);

OPIS

    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    fsync kopiuje wszystkie wewnątrzrdzeniowe części pliku na dysk i czeka na zgłoszenie przez
    urządzenie, że wszystkie dane znajdują się na trwałym nośniku. Aktualizuje również
    informacje statystyczne o metadanych. Nie gwarantuje, że wpis w katalogu zawierający
    informacje o pliku również zostanie zapisany na dysku. Aby to osiągnąć, wymagane jest
    jawne wywołanie fsync dla deskryptora katalogu.

    fdatasync robi to samo, co fsync, lecz zapisuje jedynie dane użytkownika, bez metadanych,
    takich jak mtime czy atime.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. Po błędzie zwracane jest -1 i odpowiednio
    ustawiane errno.

BŁĘDY

    EBADF fd nie jest prawidłowym deskryptorem pliku otwartego do zapisu.

    EROFS, EINVAL
       fd jest powiązany ze specjalnym plikiem, który nie wspiera synchronizacji.

    EIO  Pojawił się błąd podczas synchronizacji.

UWAGI

    W sytuacji, gdy twardy dysk ma włączone buforowanie zapisów, dane mogą w rzeczywistości
    nie zostać zapisane na trwałym nośniku do chwili powrotu z fsync/fdatasync.

    Gdy system plików ext2 jest zamontowany z opcją sync, wpisy w katalogach są również jawnie
    zapisywane przez fsync.

    W kernelach przed 2.4, fsync na dużych plkach mogło być niewydajne. Alternatywą mogło być
    używanie znacznika O_SYNC dla open(2).

ZGODNE Z

    POSIX.1b (wcześniej POSIX.4)

ZOBACZ TAKŻE

    bdflush(2), open(2), sync(2), mount(8), update(8), sync(8)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 2 fsync

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem
    http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.