Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    getresuid, getresgid - pobranie rzeczywistego, efektywnego i zachowanego ID użytkownika
    lub grupy

SKŁADNIA

    #define _GNU_SOURCE /* Patrz feature_test_macros(7) */
    #include <unistd.h>

    int getresuid(uid_t *ruid, uid_t *euid, uid_t *suid);
    int getresgid(gid_t *rgid, gid_t *egid, gid_t *sgid);

OPIS

    getresuid() zwraca w argumentach ruid, euid oraz suid odpowiednio: rzeczywisty, efektywny
    i zachowany ID użytkownika wywołującego procesu. getresgid() zwraca analogiczne informacje
    dla ID grupy procesu wywołującego.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. Po błędzie zwracane jest -1 i odpowiednio
    ustawiane jest errno.

BŁĘDY

    EFAULT Jeden  z  podanych  argumentów  wskazuje  poza przestrzeń adresową programu
       wywołującego.

WERSJE

    Te wywołania systemowe pojawiły się w wersji 2.1.44 jądra Linuksa.

    Prototypy występują w glibc od wersji 2.3.2, pod warunkiem, że _GNU_SOURCE jest
    zdefiniowane.

ZGODNE Z

    Opisywane wywołania systemowe są niestandardowe; występują również na HP-UX i niektórych
    systemach BSD.

UWAGI

    Oryginalne linuksowe wywołania getresuid() i getresgid() obsługiwały tylko 16-bitowe ID
    użytkowników i grup. W Linuksie 2.4 wprowadzono getresuid32() i getresgid32() wspierające
    32-bitowe ID. Funkcje opakowujące getresuid() i getresgid() biblioteki glibc w sposób
    przezroczysty obsługują te warianty na różnych wersjach jądra.

ZOBACZ TAKŻE

    getuid(2), setresuid(2), setreuid(2), setuid(2), credentials(7)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM)
    <pborys@dione.ids.pl>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl> i Robert Luberda
    <robert@debian.org>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  4.07
    oryginału.