Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    lrint, lrintf, lrintl, llrint, llrintf, llrintl - zaokrąglenie do najbliższej liczby
    całkowitej

SKŁADNIA

    #include <math.h>

    long int lrint(double x);
    long int lrintf(float x);
    long int lrintl(long double x);

    long long int llrint(double x);
    long long int llrintf(float x);
    long long int llrintl(long double x);

    Proszę linkować z -lm.

  Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

    Wszystkie pokazane wyżej funkcje:
      _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L

OPIS

    Funkcje te zaokrąglają przekazany im parametr do najbliższej wartości całkowitej, zgodnie
    z bieżącym kierunkiem zaokrąglania (patrz fesetround(3)).

    Proszę zauważyć, że w przeciwieństwie do rodziny funkcji rint(3), typ wartości zwracanej
    przez te funkcje różni się od typu ich parametrów.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcje te zwracają zaokrągloną wartość całkowitą.

    Jeżeli x wynosi NaN lub nieskończoność lub zaokrąglona wartość jest zbyt duża, by mogła
    być umieszczona w typie long (lub long long w przypadku funkcji ll*), to występuje błąd
    dziedziny, a zwracana wartość nie jest określona.

BŁĘDY

    Informacje o tym, jak określić, czy wystąpił błąd podczas wywołania tych funkcji, można
    znaleźć w podręczniku math_error(7).

    Mogą wystąpić następujące błędy:

    Błąd dziedziny: x wynosi NaN lub nieskończoność lub zaokrąglona wartość jest zbyt duża.
       Rzucany jest wyjątek niepoprawnej operacji zmiennoprzecinkowej (FE_INVALID).

    Funkcje te nie ustawiają zmiennej errno.

WERSJE

    Funkcje te pojawiły się po raz pierwszy w wersji 2.1 biblioteki glibc.

ATRYBUTY

    Informacje  o  pojęciach  używanych  w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku
    attributes(7).

    ┌───────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość │
    ├───────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │lrint(), lrintf(), lrintl(),  │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    │llrint(), llrintf(), llrintl() │            │     │
    └───────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────┘

ZGODNE Z

    C99, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

ZOBACZ TAKŻE

    ceil(3), floor(3), lround(3), nearbyint(3), rint(3), round(3)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia  niniejszej  strony  podręcznika  man  są:  Andrzej
    Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał
    Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  4.07
    oryginału.

                      2016-03-15                  LRINT(3)