Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    memchr, memrchr, rawmemchr - szukanie znaku w pamięci

SKŁADNIA

    #include <string.h>

    void *memchr(const void *s, int c, size_t n);

    void *memrchr(const void *s, int c, size_t n);

    void *rawmemchr(const void *s, int c);

  Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

    memrchr(), rawmemchr(): _GNU_SOURCE

OPIS

    Funkcja memchr() skanuje pierwsze n bajtów obszaru pamięci wskazywanego przez s w
    poszukiwaniu pierwszego wystąpienia znaku c. Zarówno c, jak i bajty pamięci wskazywane
    przez s są interpretowane jako unsigned char.

    Funkcja memrchr()jest podobna do funkcji memchr(), z tym wyjątkiem, że poszukuje wstecz od
    końca n bajtów wskazywanych przez s, zamiast przeszukiwać do przodu od początku.

    Funkcja rawmemchr() jest podobna do memchr(): zakłada (to jest: programista jest pewny),
    że w znak c występuje gdzieś w obszarze pamięci zaczynającym się w miejscu wskazywanym
    przez s i przeprowadza zoptymalizowane wyszukiwanie znaku c (tj. nie używa licznika do
    zawężenia obszaru przeszukiwania). Jeśli c nie występuje, to wynik jest nieprzewidywalny.
    Następujące wywołanie jest szybkim sposobem wyszukania bajtu null kończącego łańcuch
    znaków:

      char *p = rawmemchr(s, '\0');

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcje memchr() i memrchr() zwracają wskaźnik do pasującego bajtu lub NULL, jeżeli znak
    nie został znaleziony w podanym obszarze pamięci.

    Funkcja rawmemchr() zwraca wskaźnik do pasującego bajtu, jeśli taki zostanie znaleziony. W
    przeciwnym wypadku wynik funkcji jest nieokreślony.

WERSJE

    rawmemchr() się po raz pierwszy pojawiła w wersji 2.1 biblioteki glibc.

    memrchr() się po raz pierwszy pojawiła w wersji 2.2 biblioteki glibc.

ATRYBUTY

    Informacje  o  pojęciach  używanych  w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku
    attributes(7).

    ┌─────────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość │
    ├─────────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │memchr(), memrchr(), rawmemchr() │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    └─────────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────┘

ZGODNE Z

    memchr(): POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C89, C99, SVr4, 4.3BSD.

    Funkcja memrchr() jest rozszerzeniem GNU dostępnym od wersji 2.1.91 biblioteki glibc.

    Funkcja rawmemchr() jest rozszerzeniem GNU dostępnym od wersji 2.1 biblioteki glibc.

ZOBACZ TAKŻE

    ffs(3), index(3), memmem(3), rindex(3), strchr(3), strpbrk(3), strrchr(3), strsep(3),
    strspn(3), strstr(3), wmemchr(3)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Jarosław Beczek (PTM)
    <bexx@poczta.onet.pl>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda
    <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  4.07
    oryginału.

                      2015-08-08                 MEMCHR(3)