Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    qmail-lspawn - planuje lokalne dostarczanie poczty

SKŁADNIA

    qmail-lspawn defaultdelivery

OPIS

    qmail-lspawn  czyta serię komend lokalnego doręczania z deskryptora 0 i wywołuje
    qmail-local, by przeprowadzić doręczanie. Rezultaty wyrzuca na deskryptor 1. Przekazuje
    informację defaultdelivery do programu qmail-local jako domyślną instrukcję dostarczenia
    poczty.

    qmail-lspawn wywołuje qmail-local asynchronicznie, więc rezultaty wcale nie muszą być
    uporządkowane w tej samej kolejności, co komendy.

    Dla każdego adresu odbiorcy qmail-lspawn sprytnie dowiaduje się, który lokalny użytkownik
    kontroluje ten adres. Najpierw do sprawdzania używa mechanizmu qmail-users; jeśli adres
    nie jest tam wyszczególniony, to wzywa na pomoc qmail-getpw. Następnie qmail-lspawn
    uruchamia qmail-local na prawach danego użytkownika (uid i gid). Nie ustawia on żadnych
    dodatkowych grup.

    qmail-lspawn traktuje pustą nazwę skrzynki jako adres kubła na śmieci. :)

ZOBACZ TAKŻE

    envelopes(5), qmail-users(5), qmail-getpw(8), qmail-send(8), qmail-local(8)

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Paweł Wilk (PTM)
    <siefca@pl.qmail.org> i Robert Luberda <robert@debian.org>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  1.06
    oryginału.

                                         qmail-lspawn(8)