Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    qmail-users - przypisania adresów pocztowych do użytkowników

PRZEGLĄD

    Plik /var/lib/qmail/users/assign przypisuje adresy do użytkowników. Na przykład:

     =big.siefczyk:big:503:78:/home/big:::

    mówi, że cała poczta dla użytkownika big.siefczyk powinna być dostarczana do użytkownika
    big, z wartościami uid 503 i gid 78, według reguł dostarczania określonych w pliku
    /home/big/.qmail oczywiście.

    Przypisania przetworzone przez program qmail-newu będą użyte przez qmail-lspawn, by
    kontrolować dostarczanie poczty przez qmail-local. Patrz qmail-newu(8). Zmiany w pliku
    /var/lib/qmail/users/assign nie przyniosą efektów, dopóki program qmail-newu nie zostanie
    wywołany.

STRUKTURA

    /var/lib/qmail/users/assign jest serią przypisań, jedno na linię. Kończy się linią
    zawierającą pojedynczą kropkę. Linie nie mogą zawierać znaków NUL.

PROSTE PRZYPISANIA

    Przypisaniem prostym jest linia w stylu

     =lokalny:użytkownik:uid:gid:katalogdomowy:kreska:dod:

    Gdzie lokalny to adres; użytkownik, uid i gid to nazwa konta, UID i GID użytkownika
    zwanego lokalny; a wiadomości do lokalnego właśnie będą kontrolowane przez jego plik
    katalogdomowy/.qmailkreskadod.

    Jeśli wystąpi więcej przypisań dla tego samego lokalnego adresu, qmail-lspawn użyje
    pierwszego.

    lokalny jest interpretowany bez względu na wielkość liter.

PRZYPISANIA OGÓLNE

    Przypisaniem ogólnym (meta-przypisaniem) jest linia w stylu

     +lok:użytkownik:uid:gid:katalogdomowy:kreska:przed:

    Przypisanie to odnosi się do każdego adresu rozpoczynającego się na lok, włączając samo
    lok. Oznacza to samo, co

     =lokdod:użytkownik:uid:gid:katalogdomowy:kreska:przeddod:

    dla każdego możliwego ciągu wstawionego w miejsce dod.

    Bardziej precyzyjne przypisania ogólne przesłaniają mniej specyficzne przypisania, a
    przypisanie proste przesłania jakiekolwiek przypisanie ogólne. Na przykład:

     +:alias:7790:2108:/var/lib/qmail/alias:-::
     +joe-:joe:507:100:/home/joe:-::
     =joe:joe:507:100:/home/joe:::

    Adres big jest obsługiwany przez linię trzecią; adres big-direct przez drugą; adres bill
    przez linię pierwszą.

ZOBACZ TAKŻE

    qmail-pw2u(8), qmail-newu(8), qmail-lspawn(8)

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Paweł Wilk (PTM)
    <siefca@pl.qmail.org> i Robert Luberda <robert@debian.org>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  1.06
    oryginału.

                                          qmail-users(5)