Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    qmail-newu - przygotowuje przypisania adresów dla qmail-lspawn

SKŁADNIA

    qmail-newu

OPIS

    qmail-newu  czyta  przypisania  z  /var/lib/qmail/users/assign  i  zapisuje  je do
    /var/lib/qmail/users/cdb w formacie binarnym odpowiednim do szybkiego dostępu przez
    qmail-lspawn.

    Jeśli jest jakiś problem z plikiem users/assign, to qmail-newu wyjaśnia go i zostawia
    users/cdb w spokoju.

    qmail-newu dba o to, by plik users/cdb był odświeżany automatycznie, więc qmail-lspawn
    nigdy nie musi czekać aż qmail-newu skończy swą pracę. Jednakże qmail-newu nie podejmuje
    próby ochrony przeciw sytuacji, w której dwa niezależne procesy odświeżają zawartość
    users/cdb.

    Format binarny users/cdb nadaje się do przenoszenia pomiędzy maszynami.

ZOBACZ TAKŻE

    qmail-users(5), qmail-lspawn(8), qmail-pw2u(8)

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Paweł Wilk (PTM)
    <siefca@pl.qmail.org> i Robert Luberda <robert@debian.org>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  1.06
    oryginału.

                                          qmail-newu(8)