Provided by: wmaker-utils_0.95.9-3_amd64 bug

JMÉNO

    wxcopy - kopíruje standartní vstup do vyrovnávací paměti

SYNOPSIS

    wxcopy [volby] [soubor]

POPIS

    wxcopy kopíruje standartní vstup nebo soubor do vyrovnávací paměti. Jakmile není dáná
    nějaká vyrovnávací paměť, tak se data kopírují do vyrovnávací paměti 0 a ostaní
    vyrovnávací paměti rotují, jestliže ovšem existují. Pokud je dáná vyrovnávací paměť, tak
    se data kopírují do ní a nevykoná se žádné rotování.

VOLBY

    -cutbuffer číslo
       Specifikuje číslo vyrovnávací paměti, do které se budou kopírovat data.

    -display displej
       Data se budou kopírovat do vyrovnávací paměti daného displeje/obrazovky.

    -nolimit
       Vypne normální limit velikosti dat 64kb, čímž se umožní zvětšování vyrovnávací
       paměti podla potřeby.

    -clearselection
       Vyprázdní vlastníka PRIMARY selekce. V praxi to znamená, že když se pokusíte vložit
       data prostředním tlačítkem (například), tak vloží se data z vyrovnávací paměti 0,
       namísto případného spuštění selelekce myši.

PODÍVEJTE SE TAKÉ

    wxpaste(1), wmaker(1)

AUTOR

    Autorem Window Makera je Alfredo K. Kojima <kojima@windowmaker.info>.

    Tuto manuálovou stránku napsal Marcelo Magallon <mmagallo@debian.org>.

    Do češtiny přeložil Jiří Hnídek <jiri.hnidek@vslib.cz>.

    Kompatibilitu  s  binárními  daty  a  -nolimit  implementoval  Luke  Kendall
    <luke@research.canon.com.au>.

                      Září 1998                  wxcopy(1)