Provided by: passwd_4.11.1+dfsg1-2ubuntu1_amd64 bug

JMÉNO

    grpck - ověří integritu skupinových souborů

POUŽITÍ

    grpck [-r] [group shadow]

POPIS

    grpck ověří integritu informací používaných při autentizaci vůči systému. Kontrolují se
    všechny záznamy v souborech /etc/group a /etc/gshadow, zda mají správný formát a zda jsou
    ve všech polích jen povolená data. Při nalezení chybně formátovaných a jinak
    neopravitelných záznamů je uživatel vybídnut, aby tyto záznamy smazal.

    U každého záznamu se kontroluje, zda:

    • má správný počet polí

    • má unikátní název skupiny

    • obsahuje platný seznam členů a administrátorů

    Kontroly na správný počet polí a unikátnost názvu skupiny jsou kritické. Pokud má záznam
    chybný počet polí, je uživatel vybídnut, aby záznam smazal. Nebude-li uživatel souhlasit,
    jsou všechny další kontroly přeskočeny. U záznamu s duplicitním názvem skupiny je uživatel
    taktéž vybídnut ke smazání záznamu, ovšem následné kontroly nejsou přeskočeny. Všechny
    ostatní chyby jsou považovány pouze za varování a uživatel je vyzván k nápravě chyby
    pomocí příkazu groupmod.

    Příkazy pracující se souborem /etc/group nemohou měnit porušené nebo duplicitní záznamy. V
    takových případech byste měli použít grpck a chybné záznamy odstranit.

VOLBY

    grpck implicitně pracuje nad soubory /etc/group a /etc/gshadow. Uživatel může zvolit jiné
    soubory pomocí parametrů group a shadow. Uživatel dále může parametrem -r zapnout režim
    jen pro čtení. Prakticky to znamená, že na všechny otázky ohledně změn se automaticky
    odpoví ne. grpck také umí setřítit záznamy v souborech /etc/group a /etc/gshadow podle
    GID. Pro třídící režim zadejte parametr -s. V takovém případě se neprovádí žádné kontroly,
    soubory se pouze setřídí.

SOUBORY

    /etc/group
       informace o skupinových účtech

    /etc/gshadow
       citlivé informace o skupinových účtech

    /etc/passwd
       informace o uživatelských účtech

NÁVRATOVÉ HODNOTY

    Příkaz grpck může skončit s následujícími návratovými hodnotami:

    0   úspěch

    1   chybná syntaxe příkazu

    2   jeden či více chybných záznamů

    3   nelze otevřít soubory skupin

    4   nelze zamknout soubory skupin

    5   nelze aktualizovat soubory skupin

VIZ TAKÉ

    group(5), passwd(5), shadow(5), groupmod(8).