Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    MOVE - bir gösterici konumlandırır

KULLANIM

    MOVE [ direction { FROM | IN } ] gösterici_ismi

AÇIKLAMA

    MOVE bir göstericiyi herhangi bir veri döndürmeden istenen konuna taşır. Göstericiyi belli
    bir konuma taşıyıp satır döndürmemesi dışında FETCH ile tamamen aynıdır.

    Sözdizimi ve kullanım ile ilgili ayrıntılar için FETCH [fetch(7)] kılavuz sayfasına
    bakınız.

ÇIKTILAR

    Bir MOVE komutu işlemi başarıyla tamamlamışsa şöyle bir çıktı üretir:

      MOVE miktar

    miktar, FETCH komutundaki gibi satır sayısını belirtir (sıfır olabilir).

ÖRNEKLER

      BEGIN WORK;
      DECLARE liahona CURSOR FOR SELECT * FROM films;

      -- İlk 5 satırı atlayalım:
      MOVE FORWARD 5 IN liahona;
      MOVE 5

      -- 6. satırı çekelim:
      FETCH 1 FROM liahona;
      code | title | did | date_prod | kind | len
      -------+--------+-----+------------+--------+-------
      P_303 | 48 Hrs | 103 | 1982-10-22 | Action | 01:37
      (1 row)

      -- Göstericiyi kapatıp hareketi sonlandıralım:
      CLOSE liahona;
      COMMIT WORK;

UYUMLULUK

    SQL standardında MOVE diye bir deyim yoktur.

İLGİLİ BELGELER

    CLOSE [close(7)], DECLARE [declare(7)], FETCH [fetch(7)].

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005