Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    zgrep - przeszukuje (także skompresowane) pliki za pomocą wyrażenia regularnego

SKŁADNIA

    zgrep [ opcja-grepa ] [ -e ] wzorzec nazwa-pliku...

OPIS

    Zgrep wywołuje grepa na plikach skompresowanych za pomocą programów compress lub gzip.
    Następujące opcje grepa  spowodują  przerwanie  programu  zgrep  z  kodem  błędu:
    (-[drRzZ]|--di*|--exc*|--inc*|--rec*|--nu*).  Wszystkie  podane opcje są przekazywane
    bezpośrednio do programu grep. Jeżeli nie podano żadnych plików, dane są pobierane ze
    standardowego wejścia, w razie potrzeby dekompresowane, a następnie przekazywane do
    programu grep. W przeciwnym wypadku pliki są dekompresowane (jeśli to konieczne) i
    przekazywane do grepa.

    Jeśli ustawiono zmienną środowiskową GREP, to zgrep używa jej do określenia programu do
    wywołania.

KOD WYJŚCIA

    2 - Podano nieobsługiwaną opcję.

AUTOR

    Charles Levert (charles@comm.polymtl.ca)

ZOBACZ TAKŻE

    grep(1), gzexe(1), gzip(1), zdiff(1), zforce(1), zmore(1), znew(1)

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Łukasz Kowalczyk
    (PTM) <lukow@tempac.okwf.fuw.edu.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 1.6 oryginału.

                                             ZGREP(1)