Provided by: passwd_4.11.1+dfsg1-2ubuntu1_amd64 bug

JMÉNO

    gpasswd - spravuje soubor /etc/group

POUŽITÍ

    gpasswd skupina

    gpasswd -a uživatel skupina

    gpasswd -d uživatel skupina

    gpasswd -R skupina

    gpasswd -r skupina

    gpasswd [-A uživatel,...] [-M uživatel,...] skupina

POPIS

    gpasswd se používá pro správu souboru /etc/group (a pokud je zkompilován s podporou
    SHADOWGRP, tak i /etc/gshadow). Každá skupina může mít správce, členy a heslo. Systémový
    správce může volbou -A definovat správce skupiny, volbou -M členy skupiny a má všechna
    práva skupinových správců a členů.

  Poznámka o skupinových heslech
    Skupinová hesla jsou samozřejmě bezpečnostním problémem, jelikož je heslo sdíleno více
    uživateli. Skupiny jsou nicméně užitečným nástrojem pro spolupráci mezi různými uživateli.

VOLBY

    Správce skupiny může přidávat resp. mazat uživatele pomocí -a resp. -d. Správcové mohou
    odstranit skupinové heslo pomocí přepínače -r. Pokud není heslo nastaveno, mohou použít
    příkaz newgrp pro zapojení do skupiny pouze členové skupiny. Volba -R zakáže přístup do
    skupiny skrze příkaz newgrp (členové skupiny se do ní budou moci stále přepnout).

    Pokud je gpasswd spušten správcem skupiny a jediným parametrem je jméno skupiny, zeptá se
    na skupinové heslo. Pokud je heslo nastaveno, mohou členové používat newgrp(1) stále bez
    hesla, nečlenové musí heslo zadat.

SOUBORY

    /etc/group
       informace o skupinových účtech

    /etc/gshadow
       citlivé informace o skupinových účtech

VIZ TAKÉ

    newgrp(1), gshadow(5), groupadd(8), groupdel(8), groupmod(8), grpck(8), group(5).