Provided by: passwd_4.2-3.1ubuntu5_amd64 bug

İSİM

    groupmod - bir grubun niteliklerini düzenler

KULLANIM

    groupmod [-g grup-kimliği [-o]] [-n grup-ismi] grup

AÇIKLAMA

    groupmod komutu, komut satırından tanımlanan bir gruba ait bilgilerdeki değişiklikleri,
    sistem hesap dosyaları üzerinde değiştirmek için kullanılır. Bu komuta verilebilecek
    seçenekler şunlardır:

    -g grup-kimliği
       Grubu tanımlayan numara. -o seçeneği belirtilmediği sürece bu numara benzersiz
       olmalıdır. Negatif bir değer atanamaz. 0 ile 99 arasında değerler, geleneksel
       olarak, sistem grupları için ayrılmıştır. Dosya grup numarası, eski grup numarası
       olan bütün dosyaların dosya grup numaraları el ile değiştirilmelidir.

    -n grup-ismi
       grup ile belirtilen grubun alacağı yeni grup adını tanımlar.

İLGİLİ DOSYALAR

    /etc/group  - grupların hesap bilgileri
    /etc/gshadow - güvenli grup bilgileri

İLGİLİ BELGELER

    chfn(1), chsh(1), passwd(1), groupadd(8), groupdel(8), useradd(8), userdel(8), usermod(8).

YAZAN

    Julianne Frances Haugh <jockgrrl (at) ix.netcom.com> tarafından yazılmıştır.

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Ocak 2004

                                           groupmod(8)