Provided by: passwd_4.2-3.1ubuntu5_amd64 bug

İSİM

    shadow - şifreli parola dosyası

AÇIKLAMA

    shadow  kullanıcı  hesaplarının şifreli parola bilgilerini ve isteğe bağlı parola
    dönemsellik bilgilerini içerir.

       Kullanıcı adı

       Şifreli parola

       1 Ocak 1970´den parolanın en son değiştiği güne kadar geçen gün sayısı

       Parolanın değişmesi gerekecek güne kadar olan sürenin gün sayısı

       Parolanın değişmesi gereken günden sonraki sürenin gün sayısı

       Parolanın zaman aşımından önce kullanıcının uyarılacağı gün sayısı

       Parolanın zaman aşımından hesabın kapatılacağı güne kadar geçecek sürenin gün
       sayısı

       1 ocak 1970´den hesabın kapatılacağı güne kadar geçen sürenin gün sayısı

       Bir yedek alan

    Parola alanı mutlaka dolu olmalıdır. Şifreli parola alanı 64 karakterlik bir alfabeden
    (a´dan z´ye, A´dan Z´ye, 0´dan 9´a, "." Ve "/" den oluşan bir alfabe) seçilen 13 ila 24
    karakterden oluşur. Bu dizgenin nasıl yorumlandığını görmek için crypt(3)'e bakınız.

    Parolanın en son değiştiği günün tarihi, 1 Ocak 1970´den beri geçen gün sayısı olarak
    belirtilir. Geçerli gün sayısı geçmeden parolanın tekrar değiştirilmesi önlenebilir ve
    belirli bir gün sayısı geçtikten sonra parolanın değişmesi için kullanıcı zorlanabilir.
    Şayet gerekli en az gün sayısı en çok gün sayısından daha büyük ise, parola kullanıcı
    tarafından değiştirilemez.

    Şayet parola son kullanım tarihinden sonra belirtilen süre içinde değiştirilmez ise,
    kullanıcı hesabı kapatılır. Parola son kullanım tarihinden bağımsız olarak, bir kullanıcı
    hesabı belirtilen sürenin sonunda kapatılabilir.

    Bu  bilgiler,  /etc/passwd  dosyasında da varsa, /etc/shadow dosyasındaki bilgiler
    geçerlidir.

    Parola güvenliği açısından bu dosya için normal kullanıcılara okuma izni kapalı olmalıdır.

İLGİLİ DOSYALAR

    /etc/passwd - kullanıcı hesap bilgileri
    /etc/shadow - şifreli kullanıcı parolaları

İLGİLİ BELGELER

    chage(1), login(1), passwd(1), su(1), passwd(5), pwconv(8), pwunconv(8), sulogin(8).

YAZAN

    Julianne Frances Haugh <jockgrrl (at) ix.netcom.com> tarafından yazılmıştır.

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Ocak 2004

                                            shadow(5)